Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”
Tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 3/2023, do Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, Ban Tôn giáo Chính phủ đã giới thiệu và ra mắt Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” nhằm giúp độc giả trong và ngoài nước hiểu rõ và đầy đủ về chính sách tôn giáo, đời sống tôn giáo ở nước ta. Trân trọng giới thiệu nội dung cuốn sách trong file đính kèm.

Tài liệu đính kèm
Ngày đăng :25/08/2023