Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng gặp mặt đoàn đại biểu đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận
Ngày 26/02/2024, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng gặp mặt đoàn đại biểu đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận do Sư cả Châu Minh Hương, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni tỉnh Ninh Thuận làm Trưởng đoàn đến chào thăm Bộ Nội vụ....