Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng thăm, chúc mừng tổ chức, chức sắc, chức việc đạo Tin Lành nhân dịp lễ Phục sinh năm 2024
Trong các ngày từ 31/3-03/4/2024, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng tới thăm, chúc mừng các tổ chức, chức sắc, chức việc đạo Tin Lành tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang nhân dịp lễ Phục sinh năm 2024....