Quan Âm tu viện thành phố Hồ Chí Minh thiết thực các hành động bảo vệ môi trường
Hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi xã hội đòi hỏi sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng và người dân, trong đó không thể thiếu vai trò hết sức quan trọng của các tổ chức tôn…...