Triển lãm bằng chứng lịch sử và pháp lý về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Ngày đăng: 11/07/2022
Lễ cắt băng khai mạc triển lãm
Sáng 9/7, tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng phối hợp khai mạc triển lãm bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý; ảnh trong cộng đồng ASEAN và ảnh, tư liệu về dân tộc, tôn giáo.

Triển lãm giới thiệu trên 300 ảnh, trong đó có trên 80 tác phẩm ảnh trong cộng đồng ASEAN và khoảng 200 ảnh về dân tộc và tôn giáo, tư liệu.

Đồng thời trưng bày 80 bản đồ, tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; lễ ký kết 3 văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa thời kỳ Pháp thuộc...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, triển lãm là một hoạt động ý nghĩa để nhân dân hiểu rõ hơn và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố; nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; tăng cường quảng bá hình ảnh về đất nước, con người trong cộng đồng ASEAN.

Phần ảnh trong cộng đồng ASEAN và ảnh, tư liệu về dân tộc, tôn giáo nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc; các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội.

Triển lãm diễn ra hết ngày 10/7./.

 

Nguồn: vietnamnet.vn