Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Sáng ngày 10/4/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối....