Hội diễn “Đảng viên Ban Tôn giáo Chính phủ tham mưu giỏi - Dân vận khéo”
Ngày đăng: 17/05/2024
Hòa chung trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 17/5/2024, Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội diễn “Đảng viên Ban Tôn giáo Chính phủ tham mưu giỏi - Dân vận khéo”.

Hội diễn có sự tham gia của đồng chí Vũ Hoài Bắc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; đồng chí Trần Thị Minh Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; đồng chí Nguyễn Ánh Chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; đồng chí Nguyễn Tiến Trọng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tham dự Hội diễn có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Bộ Nội vụ; đồng chí Vũ Đăng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nội vụ; đồng chí Cấn Thị Bích, Ủy ban Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Trang, Ban Dân vận Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Hội diễn, đồng chí Vũ Hoài Bắc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận của Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ trong vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành và nghiêm túc thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh. Hiện nay, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Ban Tôn giáo Chính phủ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa và phát huy hiệu quả trong từng đơn vị, chi bộ và tới các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Trong công tác chuyên môn về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, với chủ trương nhất quán, xuyên suốt là thực hiện tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX): “Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”, Đảng bộ, cơ quan Ban Tôn giáo Chính phủ xác định quần chúng có tôn giáo là bộ phận của khối đoàn kết dân tộc, đồng bào theo tôn giáo hay không theo tôn giáo nào đều là công dân Việt Nam, có quyền, nghĩa vụ bình đẳng như nhau trước pháp luật, vì  vậy, luôn đề cao công tác vận động tổ chức và cá nhân chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo để đoàn kết, cùng thực hiện mục tiêu chung: Dân giàu - nước mạnh - xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội diễn “Đảng viên tham mưu giỏi - Dân vận khéo” của Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ hôm nay là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực không chỉ tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận mà còn là cơ hội để các chi bộ, đơn vị trong Đảng bộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng giao tiếp, đối thoại, thuyết phục với chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, … Hội diễn “Đảng viên Ban Tôn giáo Chính phủ tham mưu giỏi - Dân vận khéo” hôm nay, có sự tham gia biểu diễn của gần 70 công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ.

Hội diễn cũng giới thiệu Ban Giám khảo, giúp cầm cân nảy mực, đánh giá các tiết mục biểu diễn trong Hội diễn: đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Giám khảo; đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Bộ Nội vụ; đồng chí Vũ Đăng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Chương trình Hội diễn gồm 10 tiết mục: tiểu phẩm, âm nhạc và hùng biện đến từ các chi bộ trong Đảng bộ Ban Tôn giáo Chính phủ được chia thành 05 đội thi. Mở đầu chương trình ca khúc “Dấu chân phía trước” do Chi bộ Văn phòng và Viện Nghiên cứu Chính sách tôn giáo. Tiếp theo là các ca khúc “Đêm Trường Sơn nhớ Bác” do Chi bộ Phòng Tin Lành và Nhà Xuất bản Tôn giáo biễu diễn; song ca “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, “Hát về Người” do Chi bộ Phòng Phật giáo, Tổ chức cán bộ và Quan hệ quốc tế thể hiện; “Làng Chăm ơn Bác” do Chi bộ Phòng Công giáo, Thanh tra - Pháp chế, Tín ngưỡng và Tôn giáo khác biểu diễn; liên khúc “Non nước hữu tình”, “Quảng Bình quê ta ơi!”“Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh” do Chi bộ Phòng Cao Đài, Trung tâm Thông tin và Truyền thông thể hiện.

Tiểu phẩm “Dịch vụ công trực tuyến - lợi ích của người dân” do Chi bộ Phòng Cao Đài, Trung tâm Thông tin và Truyền thông thể hiện rõ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, tăng tính công khai, minh bạch trong việc giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tiểu phẩm “Chúng tôi đã hiểu” do Chi bộ Phòng Công giáo, Thanh tra - Pháp chế, Tín ngưỡng và Tôn giáo khác biểu diễn; tiểu phẩm “Tôi chả dại” do Chi bộ Văn phòng và Viện Nghiên cứu Chính sách tôn giáo biểu diễn nêu bật thông điệp tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của mọi người được quy trong Hiến pháp và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Đồng thời, nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tiết mục hùng biện “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận” đến từ Chi bộ Phòng Tin Lành và Nhà Xuất bản Tôn giáo thể hiện rõ hơn về nội dung trong Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” và công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đặc biệt đề cao vai trò của công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị, trong đó có lĩnh vực công tác tôn giáo.

Các tiết mục đã để lại nhiều cảm xúc trào dâng, lòng tự hào về Bác Hồ kính yêu, về quê hương đất nước Việt Nam thân thương cũng như về ngành quản lý nhà nước về tôn giáo.

Đồng chí Cấn Thị Bích, Ủy ban Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ hát tặng Hội diễn

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nội vụ, thành viên Ban Giám khảo nhận xét các tiết mục

Qua phần chấm điểm của Ban Giám khảo và phần bình chọn của khán giả, Hội diễn đã trao giải Nhất cho Chi bộ Phòng Cao Đài, Trung tâm Thông tin và Truyền thông; giải Nhì, giải Ba cho các chi bộ tham dự cùng các giải phụ: Tiết mục có trang phục ấn tượng nhất, Tiết mục có đội hình hoàn hảo nhất, Tiết mục được dàn dựng công phu nhất.

Chi bộ Phòng Cao Đài, Trung tâm Thông tin và Truyền thông nhận giải Nhất

Phát biểu bế mạc Hội diễn, đồng chí Trần Thị Minh Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ghi nhận và biểu dương sự tham gia của các đội thi đã dành nhiều thời gian để cùng nhau xây dựng ý tưởng, tập luyện để có buổi trình diễn với các tiết mục giàu sáng tạo, tạo dựng hình ảnh của công chức, viên chức, người lao động ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ thực tiễn đến sân khấu hóa một cách sinh động, thiết thực, hiệu quả. Hội diễn là dịp đặc biệt không chỉ để đảng viên, công chức, viên chức Ban Tôn giáo Chính phủ thể hiện tài năng cá nhân mà còn là cơ hội để giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Hội diễn đã khép lại nhưng ý nghĩa và dư âm vẫn tiếp tục được lan tỏa, với nhiều kinh nghiệm sẽ được áp dụng, nhân rộng trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng chí Trần Thị Minh Nga đề nghị sau Hội diễn, các chi bộ sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phát động các phong trào “dân vận khéo” ngay tại mỗi chi bộ, đơn vị, vận dụng tốt hơn nữa công tác dân vận để vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Một số hình ảnh Hội diễn

Minh Hồng