Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai Chương trình phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 tại tỉnh Phú Thọ
Ngày đăng: 20/03/2024
Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng phát biểu khai mạc
Thực hiện Chương trình phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024, từ ngày 16-19/3/2024, tại Trung tâm phục vụ Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức 02 lớp phổ biến pháp luật cho khoảng 400 chức sắc, chức việc, tín đồ các tổ chức tôn giáo và người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tham dự khai mạc có ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Công Luận, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tiến Trọng chia sẻ bức tranh phong phú đa dạng của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, kiện toàn thể chế để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo nói chung và đồng bào tôn giáo nói riêng được thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Với tinh thần đó, ngày 29/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Nghị định 162/2017/NĐ-CP, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/3/2024. Nghị định số 95/2023/NĐ-CP kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và bổ sung nhiều quy định mới, tiến bộ, giúp cho quá trình thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo thuận lợi hơn.

Tại 02 lớp phổ biến, các đại biểu đã được nghe TS. Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Ban Tôn giáo Chính phủ và các báo cáo viên của Ban thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; giới thiệu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và những điểm mới của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP cùng các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời, hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

TS. Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Ban Tôn giáo Chính giới thiệu về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 95/2023/NĐ-CP

Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, trao đổi về các vấn đề vướng mắc trong quá trình sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tại địa phương theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Lê Công Luận, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ phát biểu

Thắm Em