Độc giả Trần Thanh Thảo, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh hỏi:
Ngày đăng: 05/07/2019
Năm 2013, gia đình tôi được sự cho phép của chính quyền xã Ngãi Xuyên để xây dựng nhà thờ họ tên là Trần - Nguyễn (Hiếu Nghĩa Gia) tại thửa đất 245, tờ bản đồ số 4, ấp Cầu Hanh, xã Ngãi Xuyên. Nhà thờ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho con cháu trong dòng họ đến dâng hương, tưởng nhớ nhân những ngày Giỗ và những ngày kỷ niệm. Mọi hoạt động tín ngưỡngcủa nhà thờ Trần - Nguyễn (Hiếu Nghĩa Gia) được đăng trên Facebook tại địa chỉ: https://www.facebook.com/nhahieunghia để gia quyến Chi họ Trần - Nguyễn sinh sống ở nơi xa tiện bề theo dõi.

Vậy, tôi xin được hỏi, nhà thờ họ Trần – Nguyễn (Hiếu Nghĩa Gia) có được coi là cơ sở tín ngưỡng hay không? Hoạt động tại đây từ trước đến nay có được xem là hoạt động tín ngưỡng không? Nếu được thì gia đình tôi phải làm những thủ tục gì, trình cơ quan nào để đăng ký?

Bà Trần Thị Minh Thu, Phó Vụ trưởng vụ Tín ngưỡng và Các tôn giáo khác, thành viên Hội đồng Biên tập trang Thông tin Điện tử, Ban Tôn giáo Chính phủ trả lời:

- Theo quy định của Khoản 2, Khoản 4 Điều 2 Luật tín ngưỡng, tôn giáo thì nhà thờ dòng họ Trần - Nguyễn là cơ sở tín ngưỡng. Các hoạt động thờ cúng tại đây được coi là hoạt động tín ngưỡng.

- Việc bầu, cử người đại diện hoặc thành lập Ban quản lý nhà thờ dòng họ không phải thực hiện theo khoản 3 Điều 11 Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Hoạt động tín ngưỡng tại nhà thờ dòng họ Trần - Nguyễn không phải đăng ký như các cơ sở tín ngưỡng khác theo quy định tại Điều 12 Luật tín ngưỡng, tôn giáo./.

BBT