UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày 05/01/2018, UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho trên 260 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã, lãnh đạo các đoàn thể và Công an, Quân sự thị…...