10 hoạt động tiêu biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm 2020
Phật giáo bao đời nay luôn là tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, kể từ khi thành lập vào năm 1981 đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trải qua gần 40 năm củng cố và phát triển, đã đạt được nhiều thành tựu được xã hội…...