Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc kiểm tra Sơ kết 3 năm thi hành Luật TNTG và Nghị định 162/NĐ-CP của Chính phủ
Chiều ngày 31/3, tại Sở Nội vụ, Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc kiểm tra Sơ kết 3 năm thi hành Luật TNTG và Nghị định 162/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2018-2020....