Việt Nam tham gia thảo luận tại khóa họp Hội đồng Nhân quyền LHQ
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã nêu rõ các chủ trương, chính sách cũng như những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người, trong đó có quyền trẻ em, quyền của người khuyết tật......