Vài nét về giáo lý và đặc điểm tín đồ Đạo Sikh
DướiVương quốc Hồi giáo Delhi(1206-1526), Ấn Độ thường xuyên bị phân liệt về lãnh thổ và chính trị bởi các thủ lĩnh Hồi giáo chia nhau cầm quyền ở các địa phương và nhiều lần bị quânMông Cổtấn công xâm lược, nhất là ở vùng Tây Bắc rộng lớn....