Mỹ lên án Trung Quốc can thiệp hoạt động dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông
Mỹ khẳng định, Trung Quốc đang thực hiện các bước đi khiêu khích để ép các quốc gia Đông Nam Á tạm dừng hợp tác với các công ty dầu khí quốc tế....