Yên Bái biểu dương vai trò của các tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội giai đoạn 2019-2024
Ngày đăng: 01/07/2024
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao Bằng khen cho các điển hình tiên tiến trong các tôn giáo
Ngày 28/6/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Biểu dương và phát huy vai trò các tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội giai đoạn 2019-2024, đồng thời, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2024-2029 với sự tham gia của 30 đại biểu tiêu biểu chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Yên Bái hiện có 03 tôn giáo được công nhận gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành. Toàn tỉnh có 79.747 tín đồ sinh sống tại 143/173 xã, phường, thị trấn, chiếm khoảng 9,3% dân số.

Giai đoạn 2019-2024, các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh tích cực tham gia lao động sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết, tính cần cù lao động, sáng tạo, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Nhiều hộ gia đình đồng bào các tôn giáo đã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập ổn định và giải quyết việc làm cho người dân trong cộng đồng.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tại địa phương đã tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa thực sự đạt hiệu quả và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, hằng năm, có 100% thôn, tổ dân phố vùng đồng bào tôn giáo đăng ký xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, 98% hộ gia đình đăng ký đạt gia đình văn hóa. Trên 1.500 đảng viên là tín đồ các tôn giáo, trong đó có trên 450 người tham gia công tác của tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; có 218 người tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; 476 người là ủy viên ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp. Nhiều người giữ chức vụ trong các tổ chức của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, tạo điều thuận lợi, là thành tố quan trọng để phát huy dân chủ, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn coi trọng yếu tố xây dựng truyền thống gia đình, sống hòa đồng cùng Nhân dân các dân tộc. Các tổ chức tôn giáo trong tỉnh đã vận động tín đồ xây dựng gia đình đảm bảo bình đẳng, ấm no, hạnh phúc. Các tín đồ tôn giáo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn, tham gia quyên góp ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật, ngày công lao động, đóng góp vào các quỹ ở địa phương lên tới hàng tỷ đồng.

Tại Hội nghị, 30 điển hình tiên tiến trong các tôn giáo có thành tích trong tham gia hoạt động xã hội giai đoạn 2019-2024 đã được nhận Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Thanh An