Việt Nam phản ứng trước báo cáo tình hình tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đề nghị sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt
Ngày đăng: 05/07/2024
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng
Chiều ngày 04/7/2024, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết phản ứng của Việt Nam trước báo cáo tình hình tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong đó xếp Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, việc Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tình hình tự do tôn giáo là nhận định thiếu khách quan, dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác về tình hình thực tế. Đề nghị sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo.

Đối với báo cáo về tình hình tự do tôn giáo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng: “Việt Nam lấy làm tiếc khi Hoa Kỳ, mặc dù, đã ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy tự do tôn giáo, tín ngưỡng nhưng báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế năm 2023 của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan, dựa trên thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam”.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc đa tôn giáo, với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Bà khẳng định “Không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật”. Các quyền tự do tôn giáo đã được nêu rõ trong Hiến pháp 2013 của Việt Nam cũng như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, được bảo đảm tôn trọng trên thực tế.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau về những vấn đề còn khác biệt, qua đó, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Trên tinh thần đó, Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ cần có những đánh giá khách quan, dựa trên các nguồn thông tin chính xác và toàn diện về tình hình thực tế tại Việt Nam, sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo.

Minh Hồng