Tập huấn thông tin về công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ hội phụ nữ
Ngày đăng: 27/03/2024
Ngày 26/3/2024, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức buổi tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin về công tác dân tộc, tôn giáo theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại các điểm cầu tỉnh, thành phố với sự tham gia của các ban, đơn vị thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố.

Hội nghị nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận các chính sách, dịch vụ của Nhà nước cũng như ý thức, nhận thức về quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và cộng đồng theo các tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng góp phần giúp cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số.

Một số nội dung được giới thiệu tại Hội nghị bao gồm những vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số cũng như các giải pháp tuyên truyền hiệu quả; khái quát về tình hình tôn giáo ở nước ta, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo; những vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo cần quan tâm trong công tác vận động phụ nữ hiện nay như: đạo mới, đạo lạ, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vì mục đích chính trị, trục lợi; ứng xử của cán bộ hội các cấp…

Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo năm 2024 cho 80 chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ các xã, thị trấn, chi hội trưởng chi hội phụ nữ các bản, tiểu khu trên địa bàn huyện Bắc Yên.

Các học viên tham gia lớp tập huấn được cập nhật thông tin về tình hình dân tộc, tôn giáo và những vấn đề cần quan tâm trong công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo ở địa phương qua 03 chuyên đề: công tác nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo; hướng dẫn xây dựng, nhân rộng mô hình tập hợp phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo; tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo vùng Tây Bắc và trên địa bàn tỉnh Sơn La, huyện Bắc Yên.

Hương Huyền