Tăng cường phát hiện và tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là đồng bào dân tộc, tôn giáo
Ngày đăng: 05/08/2022
Ngày 4/8, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về tiếp tục đẩy mạnh công tác tôn giáo và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo. Đến dự có Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP Nguyễn Thanh Xuân.

Trong 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW, cả hệ thống Hội từ TP đến cơ sở đổi mới nội dung và phương thức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân gắn với quán triệt các nội dung có liên quan trên lĩnh vực tôn giáo. Các cơ sở hội đã quan tâm xây dựng và phát huy vai trò lực lượng nòng cốt chính trị, cốt cán trong tôn giáo tại địa phương; thực hiện tốt công tác vận động, quản lý cán bộ, hội viên nông dân có đạo. Tích cực phát động hội viên nông dân có đạo tham gia các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện..., nhất là tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”…

Bên cạnh đó, các cấp hội đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, nhất là phối hợp Ban Dân tộc TP, trong tuyên truyền, vận động hội viên nông dân các dân tộc thiểu số, hội viên nông dân có đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, lan tỏa phương châm sống “tốt đời – đẹp đạo”, tham gia giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Tiêu biểu có các hoạt động như đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay cho hội viên nông dân là đồng bào dân tộc, tôn giáo phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm lo an sinh xã hội, bảo trợ học tập toàn phần cho 20 trẻ em, học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19, trong đó có em Châu Mohamed Amin là người dân tộc Chăm, tín đồ đạo Hồi.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thanh Xuân đề nghị các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân TP tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các luật chuyên ngành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, các chính sách về dân tộc góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân là đồng bào các dân tộc, tôn giáo và người dân trong giai đoạn mới.

Đồng thời, tăng cường phát hiện và tuyên dương nông dân tiêu biểu TP, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là đồng bào dân tộc, tôn giáo. Kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân là đồng bào các dân tộc, tôn giáo và có phương hướng giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Bà Nguyễn Thanh Xuân trao Bằng khen cho các tập thể

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, tạo nguồn lực cần thiết khi xử lý các vấn đề phức tạp trong dân tộc, tôn giáo; tập trung tháo gỡ những vướng mắc, “điểm nóng” ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp; gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, Hội Nông dân TP tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân xuất sắc tiêu biểu được khen thưởng trong thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW.

Cùng ngày, Hội Nông dân TP tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2022.

Theo hcmcpv.org.vn