Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự, chúc mừng Đại lễ Đức Chí tôn của Hội thánh Cao Đài Tây Ninh
Ngày đăng: 19/02/2024
Chiều tối ngày 17/02/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến dự, chúc mừng Đại lễ Đức Chí tôn của Hội thánh Cao Đài Tây Ninh.

Cùng đi có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân sâu sắc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi tới Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh cùng toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ của Hội thánh lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Tây Ninh

Đại lễ Đức Chí tôn được tổ chức hằng năm vào mùng 9 tháng Giêng Âm lịch, là dịp để toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh trên mọi miền Tổ quốc hướng về tòa thánh để bày tỏ sự tôn kính đối với Ngọc Hoàng Thượng Đế, ghi nhớ công ơn của đấng sinh thành và cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mọi người, mọi nhà đều được ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là dịp ôn lại truyền thống, nhắc nhở chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài luôn giữ gìn, phát huy truyền thống của đạo, thực hiện sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đúng tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo của Hội thánh, tu dưỡng đạo đức bản thân, thực hiện việc nhân nghĩa, thương yêu, đoàn kết. Đại lễ Đức Chí tôn còn là dịp các cơ quan đạo, các ban đại diện, các họ đạo thực hiện các mô hình triển lãm tái hiện lại các hình ảnh về quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, các sự tích, Anh hùng dân tộc, các hoạt động đạo sự…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đạo Cao Đài là tôn giáo ra đời tại Việt Nam, lấy sự yêu thương làm nền tảng, lấy nhân nghĩa làm phương châm, lấy phụng sự chúng sinh làm hành động, phấn đấu cho nền hòa bình và công bằng xã hội, nhằm mục đích phục vụ dân tộc, Tổ quốc, nhân loại và chúng sinh.

Trong quá trình phát triển, đạo Cao Đài đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và nêu cao tinh thần đoàn kết, tập hợp chức sắc, tín đồ đồng hành cùng dân tộc. Sau 100 năm ra đời, Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh đã không ngừng được củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt, đoàn kết và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó với dân tộc. Hội thánh Cao Đài Tây Ninh luôn tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa; động viên toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ nêu cao đạo đức, thuần phong mỹ tục, hăng hái tham gia lao động sản xuất, thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ công dân, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tham gia tích cực trong các phong trào khuyến học, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc về nhiều mặt, đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của Nhân dân phát triển; an ninh chính trị ổn định; đối ngoại được mở rộng; tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân được bảo đảm…, tạo nên vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong thành công ấy có sự đóng góp của chức sắc, tín đồ tôn giáo nói chung, cũng như của chức sắc, chức việc, tín đồ Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh nói riêng.

Phó Thủ tướng khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước ta là luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời, tạo điều kiện để chức sắc, tín đồ các tôn giáo, trong đó có Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh có đầy đủ cơ hội và khả năng để vừa tu hành, thực hiện nếp sống đạo, vừa tích cực tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ của Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, sống “tốt đời, đẹp đạo”, cùng nhau đoàn kết xây dựng Hội thánh, đồng tâm nhất trí thực hiện đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, theo phương châm “Nước vinh, Đạo sáng”, góp sức cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng Đại lễ Đức Chí tôn năm 2024

 

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tặng hoa chúc mừng Đại lễ Đức Chí tôn năm 2024

Nguyễn Thị Hương