Cuộc họp thường niên vòng XI Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican
Ngày đăng: 18/05/2024
Ngày 17/5/2024, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Miroslaw Wachowski cùng chủ trì Cuộc họp thường niên vòng XI Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách đối ngoại, tôn giáo của Việt Nam; nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; khẳng định pháp luật về tôn giáo của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo đã, đang hoạt động, phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Thứ trưởng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong các hoạt động bác ái xã hội, giáo dục, y tế, dạy nghề... vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời, bày tỏ mong muốn cộng đồng Công giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện đường hướng hoạt động theo các huấn từ, sứ điệp của Giáo hoàng Francis về “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt”.

Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Miroslaw Wachowski chúc mừng những thành tựu về kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam trong thời gian gần đây; vui mừng chứng kiến sự phát triển của cộng đồng Công giáo với đời sống đức tin mạnh mẽ; nhấn mạnh Giáo hoàng Francis mong muốn cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện đường hướng “giáo dân tốt là công dân tốt” và khuyến khích cộng đồng Công giáo đóng góp vào đời sống quốc gia. Thứ trưởng Ngoại giao Miroslaw Wachowski khẳng định Giáo hoàng Francis luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam và mong muốn sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Miroslaw Wachowski cũng đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Vatican thời gian qua đã đạt được nhiều tiến triển nổi bật kể từ Cuộc họp vòng X Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican (tháng 3/2023). Trong không khí thân thiện, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau, tại cuộc họp, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; duy trì cơ chế hợp tác, đối thoại, nhất là tiếp tục phát huy vai trò quan trọng Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican. 

Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Miroslaw Wachowski bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, chính quyền các cấp và địa phương của Việt Nam đã tạo điều kiện cho các hoạt động của Đại diện Thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam.

Minh Lan