Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tham dự gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo đầu Xuân Giáp Thìn 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 13/03/2024
Ngày 12/3/2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tham dự buổi gặp mặt đại biểu chức sắc các tôn giáo đầu Xuân Giáp Thìn 2024, do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức.

Quân khu 7 bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và 08 tỉnh miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh. Đây là địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh; đồng thời là vùng kinh tế trọng điểm, là trung tâm kinh tế phát triển sôi động, đi đầu trong cả nước. Trên địa bàn Quân khu 7 hiện có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo đa dạng, đan xen cùng tồn tại với sự hiện diện của 15/16 tôn giáo ở Việt Nam, có trên 10,7 triệu tín đồ; gần 23 nghìn chức sắc; trên 54 nghìn chức việc; gần 7.000 cơ sở tôn giáo.

Tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Vũ Hoài Bắc ghi nhận và đánh giá cao những năm qua Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã thực hiện tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào tôn giáo, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo gắn kết nghĩa tình với đồng bào tôn giáo. Qua đó, phát huy tốt vai trò của các tôn giáo trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Trưởng ban cho biết, các tôn giáo trên địa bàn thời gian vừa qua hoạt động đúng theo quy định của pháp luật; các hoạt động xã hội, từ thiện, xây dựng chỉnh trang cơ sở thờ tự, phát triển tín đồ và hoạt động đối ngoại của tôn giáo được phát triển, mở rộng; đa số chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương các cấp; đồng bào tôn giáo thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo.

Trưởng ban mong rằng thời gian tới, các chức sắc tôn giáo tiếp tục tục vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tín đồ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, quy tụ đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo ở trong và ngoài nước chung tay xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp, ổn định an ninh quốc phòng.

Nhân dịp này, lãnh đạo Quân khu 7 đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ của Ban Tôn giáo Chính phủ; các cơ quan ban, ngành của Trung ương; các cấp ủy, chính quyền, Ban Tôn giáo các địa phương đối với lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong việc thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn thời gian qua.

Phạm Ngọc Chuyên, Ban Tôn giáo Chính phủ