Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng thăm, chúc mừng tổ chức, chức sắc, chức việc đạo Tin Lành nhân dịp lễ Phục sinh năm 2024
Ngày đăng: 04/04/2024
Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng chúc mừng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam nhân lễ Phục sinh
Trong các ngày từ 31/3-03/4/2024, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng tới thăm, chúc mừng các tổ chức, chức sắc, chức việc đạo Tin Lành tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang nhân dịp lễ Phục sinh năm 2024.

Cùng đi có bà Thiều Thị Hương, Trưởng phòng Phòng Tin Lành, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tại các nơi đến thăm, Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng gửi lời chúc tới toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ các tổ chức Tin Lành một mùa Phục sinh an lành, hạnh phúc. Ông đánh giá cao vai trò của chức sắc, chức việc các tổ chức Tin Lành trong việc thực hiện sinh hoạt tôn giáo theo pháp luật, khuyến khích tín đồ tham gia tích cực hoạt động từ thiện xã hội, y tế, giáo dục cùng các phong trào do chính quyền, mặt trận Tổ quốc phát động góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phó Trưởng ban đề nghị trong thời gian tới, với nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến tôn giáo chính thức có hiệu lực như Luật Đất đai sửa đổi, Nghị định số 95/2023/NĐ-CP thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức Tin Lành sẽ tiếp tục hướng dẫn chức sắc, tín đồ thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật và hiến chương của các tổ chức, phát huy nguồn lực của các tôn giáo trong các lĩnh vực an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Trưởng ban Nguyễn Tiến Trọng thăm, chúc mừng Mục sư Nguyễn Ân Điển, Chủ tịch Tổng hội Báp-tít Việt Nam tại tỉnh Tiền Giang

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, bà Thiều Thị Hương, Trưởng phòng Phòng Tin Lành đến thăm và gửi lời chúc mừng của Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tới các hội thánh Tin Lành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhân lễ Phục sinh năm 2024.

Thăm, chúc mừng Hội thánh Mennonite Việt Nam

Thăm, chúc mừng Giáo hội Báp-tít Việt Nam

Thăm, chúc mừng Hội thánh Tin Lành Trưởng lão Việt Nam

Thăm, chúc mừng Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam

Thăm, chúc mừng Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam

Phan Hường - Trọng Tú