Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức tham dự Hội nghị giao lưu hành đạo của các hội thánh và tổ chức Cao Đài tại tỉnh Kiên Giang
Ngày đăng: 25/03/2024
Ngày 22/3/2024, tại Thánh tòa Ngọc Kinh, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức tham dự Hội nghị giao lưu hành đạo lần thứ XV của các hội thánh và tổ chức Cao Đài tổ chức với sự có mặt của hơn 300 đại biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức khẳng định Hội nghị giao lưu hành đạo hằng năm của các hội thánh và tổ chức Cao Đài là diễn đàn quan trọng để các hệ phái Cao Đài có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ các hoạt động đạo sự cũng như kinh nghiệm trong các tổ chức, điều hành, hoạt động giáo dục - đào tạo, thông tin tuyên truyền thiết thực, sáng tạo giúp chức sắc Cao Đài làm tròn nghĩa vụ của người công dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước và mang lại hạnh phúc, ấm no cho mọi người. Đồng thời, Phó Trưởng ban cũng ghi nhận kết quả hoạt động đáng khích lệ trong năm qua của các hội thánh và tổ chức Cao Đài như: chủ động tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, đối ngoại, tham gia các sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam; tham gia Đoàn Công tác liên ngành và chức sắc tôn giáo thăm, làm việc tại Hoa Kỳ vào tháng 10/2023; thăm, chúc Xuân Giáp Thìn năm 2024 các cơ quan, tổ chức của Nhà nước tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đối với hoạt động nội bộ giữa các hội thánh và tổ chức Cao Đài luôn gắn bó và tham gia đầy đủ các lễ hội như: đại hội nhiệm kỳ, lễ kỷ niệm, đặc biệt, sự chia sẻ trong kỳ lễ tang khi chức sắc lãnh đạo hội thánh quy tiên; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội với tổng kinh phí hơn 65 tỷ đồng; trùng tu, tái thiết, tôn tạo thánh thất, cơ sở đạo với tổng kinh phí hơn 155 tỷ đồng. Tạp chí Cao Đài từ khi thành lập đến nay luôn giữ tiêu chí mỗi năm 04 số, hiện nay, đã ra 39 số… Nhìn chung, hoạt động giao lưu hành đạo đã kế thừa và phát huy được truyền thống phụng đạo yêu nước, đoàn kết gắn bó các hội thánh và tổ chức Cao Đài. Nội dung giao lưu đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của đạo Cao Đài nói chung và tôn trọng đặc điểm của từng hội thánh, tổ chức Cao Đài nói riêng.

Phó Trưởng ban Nguyễn Ánh Chức đề nghị trong thời gian tới chức sắc lãnh đạo các hội thánh và tổ chức Cao Đài cùng toàn thể đạo tâm nam nữ trong nền đại đạo chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; hăng hái lao động sản xuất nâng cao đời sống của bản thân, gia đình và xã hội; tiếp tục đoàn kết nội bộ, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong hoạt động của chức sắc, chức việc, tín đồ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật Nhà nước; tuyên truyền, vận động các họ đạo, cơ sở đạo đang hoạt động tách rời Hội thánh và quay về cùng sinh hoạt trong ngôi nhà chung của nền đại đạo Tam Kỳ Phổ độ, hiểu rõ và phát huy chữ “hòa” trong giáo lý của đạo Cao Đài để cùng nhau đoàn kết thống nhất.

Phó Trưởng ban cũng tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thương yêu trong nền đại đạo, các hội thánh và tổ chức Cao Đài sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ đã đề ra, trở thành trung tâm đoàn kết, hướng dẫn chức sắc, tín đồ đạo Cao Đài hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc theo phương châm “Phụng đạo yêu nước - Nước vinh, đạo sáng” góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Nguyễn Hương