Hội thảo về hoạt động du lịch tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý
Ngày đăng: 07/06/2024
Sáng ngày 07/6/2024, Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga chủ trì Hội thảo khoa học với chủ đề “Hoạt động du lịch tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý” do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức.

Tham dự có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Ban Tôn giáo, Phòng Tôn giáo các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thành phố Hà Nội; các nhà quản lý, nhà nghiên cứu đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo là một nội dung thuộc Dự án “Khảo sát thực trạng hoạt động du lịch tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam - Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý” đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

TS. Lê Thị Liên, Viện trưởng Viên Nghiên cứu Chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu một số vấn đề chung về hoạt động du lịch tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

Trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển về mọi mặt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hoạt động du lịch tâm linh bắt đầu xuất hiện và có xu hướng phát triển mạnh mẽ trong những năm trở lại đây. Hoạt động du lịch tâm linh không những tạo nên sự đa dạng, phong phú văn hóa mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho ngành du lịch nước nhà khi thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Các hoạt động du lịch tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phát triển góp phần đáp ứng nhu cầu về thực hành niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo và tham quan, du lịch, tạo đà phát triển kinh tế cho các địa phương, giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Bên cạnh những yếu tố tích cực, hoạt động du lịch tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đã và đang bộc lộ những bất cập cần được nghiên cứu một cách tổng thể nhằm đưa ra những giải pháp đồng bộ, toàn diện cho công tác quản lý.

PGS, TS. Đỗ Lan Hiền phát biểu về vai trò của hoạt động du lịch tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội ở Việt Nam

Hội thảo đã lắng nghe 12 ý kiến phát biểu, tham luận, tập trung thảo luận về vai trò của hoạt động du lịch tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với đời sống xã hội, các loại hình hoạt động du lịch tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, chia sẻ kinh nghiệm quản lý đối với hoạt động du lịch tâm linh tại một số địa phương, công tác bảo đảm an toàn, an ninh đối với hoạt động du lịch tâm linh, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản gắn với hoạt động du lịch tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo…

Ông Nguyễn Đăng Kiên, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý đối với hoạt động du lịch tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, đóng góp ý kiến xác đáng, tận tâm của các đại biểu tham dự và đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tiếp thu các tham luận và ý kiến phát biểu để tổng hợp, đưa vào báo cáo đánh giá tổng thể về hoạt động du lịch tâm linh gắn với tín ngưỡng, tôn giáo. Trên cơ sở đó, Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo Lãnh đạo Bộ Nội vụ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành văn bản điều chỉnh, hướng dẫn công tác quản lý đối với hoạt động du lịch tâm linh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và phát triển ngành du lịch bền vững tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Vĩnh Thế, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh phát biểu về thực trạng hoạt động tại một số địa điểm du lịch tâm linh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

 PGS, TS. Phạm Lan Oanh, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam nêu vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di sản tín ngưỡng, tôn giáo gắn với hoạt động du lịch tâm linh

Hữu Hưng