Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Ngày đăng: 10/04/2024
Sáng ngày 10/4/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối.

Chủ trì Hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể. Hội nghị được kết nối tới 424 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối với hơn 17.350 đại biểu. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tôn giáo Chính phủ có Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ và công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Ban Tôn giáo Chính phủ tham dự Hội nghị trực tuyến

Hội nghị diễn ra với 02 chuyên đề: GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề thứ nhất “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” và bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ông Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ thông tin chuyên đề thứ hai “Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề thứ nhất

Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2024), hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/4/2024) và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), là đợt sinh hoạt chính trị về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Ông Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ thông tin chuyên đề thứ hai tại Hội nghị

Hữu Hưng