Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội thảo xu hướng mới trong tôn giáo vùng dân tộc thiểu số
Ngày đăng: 15/05/2024
Ngày 14/5/2024, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, TS. Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo xu hướng mới trong tôn giáo vùng dân tộc thiểu số, giải pháp phòng ngừa nảy sinh phức tạp, củng cố đại đoàn kết toàn dân.

Tham dự Hội thảo có Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc;  Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng; đại diện các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc, an ninh ở Trung ương và địa phương.

Theo Tổng cục thống kê năm 2019, dân số Việt Nam đạt 96,2 triệu người, trong đó dân tộc Kinh có 82,1 triệu người, chiếm 85,3% tổng dân số cả nước; 53 dân tộc thiểu số còn lại có 14,1 triệu người, chiếm 14,7% tổng dân số cả nước. Địa bàn sinh sống của người dân tộc thiểu số chủ yếu là miền núi, vùng sâu, biên giới, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và văn hóa còn nhiều khó khăn tập trung ở trung du và miền núi phía Bắc khoảng 07 triệu người, chiếm 49,8% tổng số người dân tộc thiểu số; Tây Nguyên khoảng 2,2 triệu người, chiếm 15,6% tổng số người dân tộc thiểu số. Hiện nay, vùng dân tộc thiểu số có nhiều tôn giáo với niềm tin tôn giáo sâu sắc, việc thực hiện các nghi lễ và sinh hoạt tôn giáo mang tính cộng đồng cao. Sự giao thoa hội nhập lễ nghi tôn giáo với văn hóa truyền thống của đồng bào ngày một phong phú, thể hiện rõ nét trong đời sống và sinh hoạt tôn giáo của đồng bào.

TS. Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng mong muốn các đại biểu đưa ra đánh giá khách quan về tình hình tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhận diện xu hướng mới; những tác động tích cực và ảnh hưởng không mong muốn đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng trên từng khu vực và địa phương; đồng thời, khuyến nghị các giải pháp quản lý nhà nước về tôn giáo góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chỉ ra thực trạng tình hình tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào theo tôn giáo nói riêng còn gặp nhiều khó khăn; trình độ văn hóa và nhận thức còn thấp nên dễ bị tác động, lôi kéo; bản sắc văn hóa truyền thống bị mai một nhưng lại sẵn sàng “đón nhận” các loại hình văn hóa bên ngoài. Một bộ phận đồng bào dễ dàng bỏ các tín ngưỡng truyền thống để theo các đạo mới, lạ, dẫn đến tình trạng cải đạo, tranh giành tín đồ, địa bàn, phạm vi ảnh hưởng giữa các tôn giáo, tín ngưỡng; việc truyền đạo trên không gian mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Từ tình hình tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý về dân tộc, tôn giáo đưa ra khuyến nghị một số giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như: nhận diện rõ các xu hướng mới trong tôn giáo; tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò tích cực của chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực của cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo…

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc (bên phải) tham dự Hội thảo

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng phát biểu tại Hội thảo

Ông Đặng Quốc Cường, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk phát biểu

tại Hội thảo

GS, TS. Đỗ Quang Hưng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

Minh Lan