Người Công giáo Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh chung sức xây dựng quê hương
Những năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời đẩy mạnh phong trào…...