Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024
Ngày đăng: 27/04/2024
Ngày 25/4/2024, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo trên địa bàn quận Thanh Khê.

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng trình bày các nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các nội dung cơ bản về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam thành phố Đà Nẵng; những kiến thức cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được giải đáp một số vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; cung cấp, phổ biến những kiến thức cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội nghị giúp cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo hiểu hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó, hướng dẫn các hoạt động, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định pháp luật, hiến chương, điều lệ của Giáo hội, phát huy giá trị tích cực trong tôn giáo góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng quận Thanh Khê ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Đức Tứ