Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin tình hình tôn giáo và hướng dẫn hoạt động đối với đạo Tin Lành
Ngày đăng: 19/04/2024
Ngày 16/4/2024, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin tình hình tôn giáo và hướng dẫn hoạt động đối với đạo Tin Lành cho chức sắc, chức việc Tin Lành trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị có ông Hồ Việt Anh, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh; đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, một số phòng, ban của UBND huyện Mường Lát; chức sắc, chức việc thuộc Ban Đại diện Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) tỉnh Thanh Hóa, Chi hội Tin Lành Thanh Hóa, Hội thánh Tin Lành Pom Khuông, các điểm nhóm đạo Tin Lành đã được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh và Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Thanh Hóa phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo như: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 30/3/2024….

Hội nghị đã thảo luận, phân tích làm rõ âm mưu, nhận diện hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; cách phòng, chống các tà đạo, các tổ chức lợi dụng đạo Tin Lành để hoạt động; cách nhận diện hoạt động trái pháp luật của một số tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, “Ân điển cứu rỗi”… trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã cập nhật thông tin tình hình tôn giáo, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm giúp chức sắc, chức việc đạo Tin Lành nắm rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tự do tôn giáo, tín ngưỡng; triển khai các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh của tỉnh.

Hương Huyền