Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức
Ngày đăng: 07/09/2023
Ngày 06/9/2023, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2023 cho 120 cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông diễn ra cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp hoặc điểm nóng về tôn giáo. Tuy nhiên, các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật vẫn diễn ra tại nhiều nơi, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới sử dụng đất, xây dựng, cơi nới cơ sở thờ tự, dựng tượng, tập trung đông người sinh hoạt tôn giáo trái phép; hoạt động của các “đạo lạ”, các hiện tượng tôn giáo mới... Trước tình hình đó, tại lớp bồi dưỡng đã truyền đạt các nội dung: quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo; các tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với Phật giáo, Công giáo, Tin Lành; thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay;... nhằm giúp các cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trường Giang