Ninh Thuận tổ chức lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023
Ngày đăng: 13/09/2023
Thực hiện Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 11/01/2023 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 02 lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp trên địa bàn tỉnh.

Ông Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Lớp thứ nhất được tổ chức từ ngày 11-14/9/2023; lớp thứ hai tổ chức từ ngày 12-15/9/2023. Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được giảng viên, báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề gồm: quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác đối với Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo và những vấn đề cần quan tâm; công tác đối với Công giáo, Tin Lành, Cao Đài và những vấn đề cần quan tâm; công tác đối với Baha’i, Hồi giáo (Bà-ni và Islam), Bà-la-môn giáo và những vấn đề cần quan tâm; công tác đối với tín ngưỡng và các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam và những vấn đề cần quan tâm; công tác vận động chức sắc, chức việc và tín đồ của các tôn giáo; kỹ năng ứng xử, giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo phát sinh ở cơ sở; nhiệm vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương; giải đáp thắc mắc từ thực tiễn ở cơ sở.                           

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; những thông tin và kỹ năng trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm thực hiện tốt hơn công tác tham mưu quản lý nhà nước và thực hiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Kim Thủy