Hội nghị tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại Hà Nam năm 2024
Ngày đăng: 30/05/2024
PGS, TS. Nguyễn Thanh Xuân truyền đạt các chuyên đề tại Hội nghị
Ngày 29/5/2024, tại tỉnh Hà Nam diễn ra Hội nghị tập huấn công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024, với sự tham dự của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố Phủ Lý; lãnh đạo sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Đinh Thị Lụa nhấn mạnh: những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh Hà Nam đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai về công tác tôn giáo; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể, thiết thực. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp, làm tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được tăng cường. Tập trung hướng dẫn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; chủ động phát hiện ngăn chặn âm mưu các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan, các tổ chức, cá nhân lợi dụng tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Những kết quả đạt được trong công tác tôn giáo đã góp phần ổn định tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa đề nghị các học viên tiếp thu đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo để vận dụng phù hợp với thực tiễn tình hình tại địa phương; trao đổi với báo cáo viên những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn nhằm làm sáng tỏ vấn đề cùng quan tâm.

https://media.hanamtv.vn/upload/image/202405/medium/101195_z5488032769209_e003bd935da77d448b8241a87fbf7c77_17354529.jpg

Tại Hội nghị, PGS, TS. Nguyễn Thanh Xuân, nguyên Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, giảng viên cao cấp Học việc Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 02 chuyên đề gồm những nội dung: quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; nội dung cơ bản của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/12/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; an ninh tôn giáo và những kinh nghiệm giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo.

Hội nghị giúp các học viên nắm chắc chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; về an ninh tôn giáo, từ đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Trước đó, ngày 24/5/2024, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam và UBND thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã năm 2024 trên địa bàn thành phố Phủ Lý, với các chuyên đề: quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tôn giáo bất hợp pháp; tuyên truyền, hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các cơ sở tín ngưỡng… do các giảng viên của Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh Hà Nam trao đổi.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam Đỗ Hồng Hà phổ biến nội dung chuyên đề tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị tập huấn giúp cho cán bộ làm công tác tôn giáo và đại diện, thành viên ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Phủ Lý nắm được những nội dung mới trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; những thông tin mới nhất về tình hình tôn giáo hiện nay; các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo, từ đó, nâng cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện công tác tôn giáo và công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Vũ Minh Trang