Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho công chức làm công tác tôn giáo và chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày đăng: 14/05/2024
Ông Hồ Hải Tần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Trưởng ban Ban Tôn giáo phát biểu khai mạc Hội nghị
Trong 02 ngày 13, 14/5/2024, tại thành phố Pleiku, Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho 200 công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện, xã và 200 chức sắc của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe TS. Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Ban Tôn giáo Chính phủ truyền đạt các nội dung về quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật  của Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các văn bản pháp luật có liên quan đến đất đai, xây dựng.

Chức sắc các tôn giáo tham dự Hội nghị ngày 13/5/2024

Hội nghị phổ biến pháp luật là dịp để các công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp huyện, xã; chức sắc các tôn giáo trực tiếp tiếp thu nghiên cứu đầy đủ, toàn diện những kiến thức cơ bản về những văn bản pháp luật có liên quan đến tôn giáo; đồng thời, cùng thảo luận, trao đổi những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; đặc biệt là những điểm mới của Nghị 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 và những điểm mới của Luật Đất đai có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Các công chức làm tín ngưỡng, tôn giáo tham dự Hội nghị ngày 14/5/2024

Thông qua Hội nghị, các công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo và chức sắc các tôn giáo nắm vững toàn diện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo để triển khai thực hiện, góp phần tuyên truyền hướng dẫn toàn thể bà con tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật. Đồng thời tích cực phát huy vai trò tập hợp, hướng dẫn toàn thể tín đồ các tôn giáo chấp hành sinh hoạt tôn giáo theo đúng pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng địa phương và đất nước phát triển...

Hồng Nhung