Hà Tĩnh tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2024
Ngày đăng: 25/01/2024
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Văn bản số 108/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 23/01/2024 về tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2024.

Để bảo đảm hoạt động lễ hội diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ và các văn bản quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Nghiên cứu, áp dụng thí điểm “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” theo quy định tại Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2023 tại các lễ hội truyền thống của địa phương.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống trong lễ hội. Tuyên truyền vận động Nhân dân và du khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nội quy thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh, gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội. Thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định; không chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự an ninh; giữ gìn vệ sinh môi trường. Không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Không thực hiện việc đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đi lễ hội trong giờ hành chính; không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ).

Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, cụ thể:

Một là, kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin… diễn ra trong lễ hội. Bố trí khu dịch vụ đảm bảo thuận tiện, không gây cản trở, ùn tắc giao thông; niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách, không ép giá, không bày bán động vật hoang dã, các đồ chơi có tính bạo lực. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định của cơ quan chức năng. Có phương án bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thu gom rác thải hợp lý, thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội.

Hai là, tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông, bố trí bãi trông giữ phương tiện giao thông và thu phí trông giữ phương tiện đúng quy định của tỉnh; có phương án phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhân dân và du khách khi tham gia lễ hội. Đối với những lễ hội có các hoạt động diễn ra trên sông nước phải xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội và du khách; chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Ba là, chỉ đạo ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội có phương án quản lý hòm công đức, không đặt quá số hòm công đức so với quy định; bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lễ, tiền giọt dầu đặt không đúng nơi quy định; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích. Không đưa các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam vào các khu di tích, khu thờ tự, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

Các địa phương có lễ hội cấp tỉnh tổ chức định kỳ, lễ hội được ghi vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia phải thực hiện thông báo với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kế hoạch tổ chức lễ hội, quyết định thành lập ban tổ chức, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn tính mạng cho người tham gia lễ hội; thời gian thông báo ít nhất 20 ngày trước khi lễ hội diễn ra. Trong vòng 15 ngày sau khi lễ hội kết thúc, ban tổ chức phải báo cáo kết quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Nguyễn Nga