Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày đăng: 13/09/2023
Ngày 12/9/2023, tại trường hạ Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 150 chức sắc, chức việc, phật tử đang sinh hoạt Phật giáo trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Quốc Khánh, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: công tác quản lý nhà nước về Phật giáo ở Hà Tĩnh và một số vấn đề trao đổi; những quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình tôn giáo và các biện pháp phòng chống cháy nổ trong các cơ sở tôn giáo; pháp luật về bảo tồn và phát huy di tích lịch sử văn hóa có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn quy trình, thủ tục và giải đáp các vấn đề liên quan đến cơ sở tôn giáo được xếp hạng; Luật Đất đai liên quan đến đất tôn giáo.

Ông Trần Hữu Khanh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày chuyên đề Luật Đất đai liên quan đến tôn giáo

Thông qua Hội nghị đã phát huy vai trò, trách nhiệm của chức sắc, chức việc, phật tử trong tuyên truyền, hướng dẫn người theo tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng mối đoàn kết góp phần tham gia tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Lê Huyền