Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin tình hình tôn giáo và hướng dẫn một số nội dung liên quan đến sinh hoạt, hoạt động tôn giáo
Ngày đăng: 13/09/2023
Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai một số công tác đối với đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, ngày 12/9/2023, tại huyện Mường Lát, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh, UBND huyện Mường Lát và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin tình hình tôn giáo và hướng dẫn một số nội dung liên quan đến sinh hoạt, hoạt động tôn giáo cho 130 đại biểu đại diện các phòng, ban, ngành, đơn vị chức năng, đồn biên phòng, tổ công tác; UBND, công an các xã, thị trấn; Trưởng các bản có điểm nhóm theo đạo Tin Lành và Công giáo; các điểm nhóm theo đạo Tin Lành và Công giáo đã được cấp Giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn huyện Mường Lát.

Ông Hồ Việt Anh, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh và lãnh đạo Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh cập nhật thông tin tình hình tôn giáo của Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa; hướng dẫn một số nội dung liên quan đến sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của đạo Tin Lành và Công giáo theo quy định của pháp luật; nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các phần tử xấu, thế lực thù địch lợi dụng đạo Tin Lành chống phá Đảng, Nhà nước hiện nay.

Thượng tá Lê Duy Dũng, Trưởng phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Thanh Hóa báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề liên quan đến tôn giáo tại địa phương; hướng dẫn, chấn chỉnh một số nội dung trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1155-CV/TU ngày 11/7/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo và nhà riêng của tín đồ tôn giáo, tại Hội nghị, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh đã trao cờ Tổ quốc cho 38 điểm nhóm theo đạo Tin Lành và Công giáo đã được cấp Giấy chứng nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn huyện Mường Lát.

Trần Thị Huệ