Một đất nước tiến bộ, văn minh là phải thượng tôn pháp luật, tôn trọng luật chơi
Cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam vì chúng ta nắm chính nghĩa - đó là khẳng định của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô,…...