Lợi ích hợp pháp của các nước ở Biển Đông bị Trung Quốc phớt lờ
Đối với những nước nhỏ thì công cụ tốt nhất để bảo vệ chủ quyền và yêu sách của họ chính là luật pháp quốc tế nhưng Trung Quốc đã phớt lờ điều đó....