Phát huy tiềm năng du lịch vùng đất địa linh nhân kiệt Tây Sơn
Huyện Tây Sơn (Bình Định) có 20 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, trong đó có hai di tích cấp quốc gia đặc biệt và 7 danh thắng liên quan đến triều đại Tây Sơn gắn liền với tên tuổi người anh hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ. Do vậy,…...