Hà Nội nỗ lực hết mình giữ lại di sản của phố thị Thăng Long xưa
Trong khu phố cổ Hà Nội có tới 121 di tích, gồm 83 di tích lịch sử văn hóa, 30 di tích lịch sử cách mạng và 8 di tích khác, trong đó có 25 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia....