Hiểu thêm tinh thần đoàn kết qua trưng bày hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), từ ngày 08 đến 28/02/2021, tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ diễn ra trưng bày chuyên đề mang tên "Bài…...