Giáo hội Phật giáo Việt Nam với việc phòng, chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS
Bệnh HIV/AIDS là gì? Điều 2 của Pháp lệnh phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người ( HIV/AIDS), quy định thuật ngữ HIV và AIDS được hiểu như sau:...