Năm chức sắc trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Chiều 10/6/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã thông qua danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV....