Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương gặp mặt Đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo tiêu biểu tỉnh Bình Dương
Ngày đăng: 05/04/2024
Ngày 03/4/2024, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo tiêu biểu tỉnh Bình Dương.

Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, tích cực hưởng ứng, vận động tín đồ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào của địa phương, tích cực sản xuất, nâng cao đời sống, chung sức cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nêu cao cảnh giác đấu tranh phản bác hiệu quả luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các chức sắc, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong việc xây dựng tình đoàn kết quân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững mạnh thời gian vừa qua.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương đề nghị chức sắc tôn giáo tiếp tục làm cầu nối quan trọng đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến với bà con giáo dân; tiếp tục tuyên truyền, vận động tín đồ ủng hộ, tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là trong việc thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Ly Nguyễn