Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân tôn giáo có thành tích tiêu biểu trong phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 06/01/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập 01 tập thể và 11 cá nhân tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau....