Thành lập Chi hội Tin Lành Plei Châm Aneh, tỉnh Gia Lai
Ngày đăng: 27/05/2024
Ban Chấp sự Chi hội Tin Lành Plei Châm Aneh ra mắt tại buổi lễ
Được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, ngày 24/5/2024 tại phường Chi Lăng (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tổ chức lễ công bố thành lập Chi hội Tin Lành Plei Châm Aneh.

https://httlvn.org/wp-content/uploads/2024/05/z5470542701884_928902b14a3c57ea42396c04a3aadc6f.jpg

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ đã công bố các văn bản gồm Công văn của UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận cho Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) được tách, thành lập mới tổ chức tôn giáo trực thuộc là Chi hội Tin Lành Plei Châm Aneh, tách ra từ Chi hội Tin Lành Plei Ia Lang (phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai); Quyết định của Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) thành lập Chi hội Tin Lành Plei Châm Aneh, tại làng Châm Aneh (phường Chi Lăng, thành phố Pleiku).

https://httlvn.org/wp-content/uploads/2024/05/z5471403012402_01ba7fb3886f6dd760558672ff2209d0.jpg

Đại diện lãnh đạo phường Chi Lăng, thành phố Pleiku tặng hoa chúc mừng Chi hội

Buổi lễ tiến hành các nghi thức tôn giáo theo quy định của Hội thánh ra mắt Chi hội Tin Lành Plei Châm Aneh; thông qua định hướng hoạt động và chương trình hành đạo của Chi hội nhiệm kỳ 2024-2026; ra mắt Ban Chấp sự Chi hội Tin Lành Plei Châm Aneh gồm 10 thành viên…

Thanh An