Lễ phát động các tôn giáo hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và ra mắt mô hình điểm chùa An Thái, tỉnh Nghệ An về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 05/06/2024
Ngày 04/6/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Lễ phát động các tôn giáo hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và các hoạt động ra quân tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2024; ra mắt mô hình điểm đối với chùa An Thái, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo chức sắc, chức việc các tôn giáo, tín đồ và người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu là công việc cấp bách và trách nhiệm chung của cả xã hội. Trong thời gian qua, các tôn giáo trong tỉnh Nghệ An có nhiều mô hình, hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi tiêu cực đối với môi trường trong các tôn giáo và người dân, đồng thời, khẳng định đường hướng đúng đắn, sống “tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thời gian qua, sở, ban, ngành, chính quyền, đoàn thể các cấp đã phối hợp, hỗ trợ các tôn giáo nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng tôn giáo, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi theo hướng tích cực; hỗ trợ các tổ chức tôn giáo và người dân xây dựng năng lực tự ứng phó khi có rủi ro, thiên tai xảy ra bằng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm, điều kiện của mỗi tôn giáo và địa phương; tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cho các tôn giáo.

Thông qua buổi lễ, động viên chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo hưởng ứng tích cực Ngày Môi trường thế giới 05/6 với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa” bằng các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng, tín đồ, tổ chức tôn giáo. Các tôn giáo tích cực vận động tín đồ ra quân tổng dọn vệ sinh, trồng cây xanh trong các khu dân cư, cơ sở tôn giáo, tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; tái chế, tái sử dụng rác thải; hạn chế, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; xây dựng ý thức, nếp sống văn hóa bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư; tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật môi trường, ngăn ngừa việc lợi dụng vấn đề môi trường để chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, gây rối an ninh trật tự…

Sau buổi lễ, đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện Quỳnh Lưu, các tổ chức tôn giáo, tín đồ, Nhân dân đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại khu vực bãi biển xã Quỳnh Long, trồng cây xanh trong khuôn viên chùa An Thái.

Thụy Giang