Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”
Ngày đăng: 01/12/2020
Ngày 23/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1907/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin (ATTT) giai đoạn 2021 - 2025”.

Đề án nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm ATTT trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp tạo dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số bền vững.

Theo đó, Đề án nêu rõ quan điểm: Việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm ATTT là trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ATTT tại cơ quan, tổ chức, địa phương. Hình thức tuyên truyền được đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến, áp dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống tương tác tự động (chatbot) để triển khai hoạt động tuyên truyền chủ động, thông minh và tự động. Thông qua Đề án nhằm khuyến khích thu hút nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tận dụng sự tham gia có trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông, mạng xã hội Việt Nam, tạo ra sự lan tỏa, kết nối đa kênh, đa nền tảng, thúc đẩy thay đổi nhận thức về ATTT của người sử dụng.

Mục tiêu tổng quát Đề án hướng tới, đó là: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực Quốc gia về bảo đảm ATTT; người sử dụng internet được trang bị đầy đủ nhận thức, kỹ năng cơ bản về bảo đảm ATTT, có thể an tâm sử dụng mạng internet, mạng xã hội, thực hiện thủ tục hành chính hay giao dịch điện tử trên không gian mạng, tham gia chính quyền điện tử, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, tích cực, hiệu quả; người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhận thức được vai trò, trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ nhận thức, kỹ năng cơ bản để khai thác an toàn, hiệu quả, lành mạnh không gian mạng cho học tập, giải trí…

Cùng với đó, Đề án nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm 202, đó là: Tổ chức 03 chiến dịch nâng cao nhận thức, kỹ năng ATTT cơ bản quy mô lớn trải rộng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; thiết lập 03 trang/kênh trên mạng xã hội (tiêu biểu như Facebook, Zalo, Youtube) tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm ATTT để thu hút, tiếp cận tối đa người sử dụng tham gia, kết nối trên nhiều nền tảng khác nhau; 100% các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trên 80% người sử dụng nói chung và 100% sinh viên được tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ mất ATTT, kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT trên không gian mạng cùng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATTT; 100% người đứng đầu cơ quan, tổ chức Nhà nước được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo đảm ATTT trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, ý thức được hậu quả cũng như trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất ATTT…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đề án đưa ra 06 nhóm nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT trên không gian mạng gồm tại các cơ sở giáo dục; qua phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội; qua hệ thống thông tin cơ sở; các phương thức khác; cho nhóm đối tượng người cao tuổi, thanh thiếu niên và định hướng nội dung, hoạt động, xây dựng, biên tập tài liệu tuyên truyền thuộc phạm vi của Đề án…

 

BBT