Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom
Ngày đăng: 13/11/2020
Trung tâm Thông tin, Ban Tôn giáo Chính phủ nhận được công văn số 172/TTTT-QTHTTT ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ; Công văn số 250/CATTT-VNCERT/TTTT ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến zoom đang tồn tại một số lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mã hóa dữ liệu đầu cuối kém, dễ dàng bị rò quét ID cuộc họp, lỗ hổng liên quan đến đường dẫn UNC.

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn an ninh và bảo mật thông tin trong việc họp trực tuyến và làm việc từ xa qua mạng. Trung tâm Thông tin đề nghị các Vụ, đơn vị nghiên cứu thực hiện theo công văn dưới đây.