Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo và nghị định số 162
Ngày 04/11/2020 Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP. Nội dung văn bản trong file đính kèm.
Quyết định Ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP.
Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP
Hệ thống phụ lục
Ngày đăng :01/07/2021