Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo và nghị định số 162
Ngày 04/11/2020 Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP. Nội dung văn bản trong file đính kèm....